keskiviikko 10. huhtikuuta 2013

Usko Suomen metsäosaamiseen on luja kehitysyhteistyössä


Suomen menestystarina on syntynyt metsästä; vahvasta metsäteollisuudesta ja metsäalan osaamisesta. Lauloihan Ismo Alankokin jo, että Nokian takana on metsä. Suomalainen metsähallinta perustuu järjestelmälle, jossa metsät ovat yksityisomistuksessa, mutta niitä hallinnoidaan ja säädellään julkisesti. Hyvin hoidettu metsä tarkoittaa tuottavaa talousmetsää, joka avohakataan ja istutetaan säännöllisin väliajoin. Metsät tuottavat suomalaisomistajille lisätuloja, mutta harvan päätulot tulevat metsästä. Jokamiehen oikeudet takaavat metsien virkistys- ja vapaa-ajan käytön. Malli on toiminut Suomessa hyvin, ainakin taloudellisesta näkökulmasta. Toisaalta esimerkiksi vanhojen metsien suojelu on jäänyt talousmetsäajattelun alle. Metsä on joka tapauksessa suomalainen menestystarina, jota on haluttu jakaa muillekin.

Jo kehitysavun alusta lähtien Suomi on halunnut keskittyä erityisosaamisalueilleen. Metsä on ollut tärkeimpiä erityisaloja, jonka osaamista Suomi on halunnut viedä kehitysmaihin. Ajatus on, että koska nousu köyhyydestä kukoistukseen on voinut tapahtua suomalaisen mallin avulla Suomessa, se on mahdollista muuallakin. Kymmenien vuosien metsähankkeiden jälkeen on huomattu, että suomalainen metsämalli ei ole tuottanut toivottuja tuloksia kehitysmaissa.

Ensimmäinen ongelma syntyy yleensä maanomistusoloista. Suomessa tiedetään tarkkaan, missä metsät sijaitsevat, paljonko niitä on ja kenelle ne kuuluvat. Kehitysmaissa maanomistusolot voivat olla hyvin kaoottiset. Keskitettyjä rekistereitä ei ole ja maanomistusoikeudet ovat äärimmäisen epäselviä. Maata saattaa käyttää moni muu kuin se, joka maan paperilla omistaa. Maan ja sitä kautta metsän omistus on saattanut siirtyä perimätietona suvussa ilman että päätöksistä on tehty asiakirjoja. Yksityisomistajuuden käsite voi kehitysmaissa olla hyvin toisenlainen kuin suomalainen metsänomistajuus.

Suomi tekee kehitysyhteistyötä metsäsektorilla muun muassa Laosissa. (kuva: Minttu-Maaria Partanen)


Toinen ongelma on siinä, että toisin kuin Suomessa, metsät ovat monelle kehitysmaan ihmisille ensisijainen ja tärkein toimeentulolähde, vaikka he eivät omistaisikaan sitä virallisesti. Metsä tarjoaa ihmisille toimeentulon, ruuan, lääkkeet ja kaiken energian valaistuksesta ruuanlaittoon. Vaikka metsän omistaisi joku muu, sadat ihmiset saattavat olla täysin riippuvaisia metsästä. Niinpä metsän valjastaminen pelkästään metsäteollisuuden käyttöön aiheuttaa mittavia sosiaalisia vaikutuksia laajoille ihmisryhmille.

Kolmas ongelma on metsäalaan liittyvä laaja laiton käyttö, laittomat hakkuut ja korruptio. Metsäala on kehitysmaissa erityisen herkkää korruptiolle. Metsiä käytetään laajasti valtion tai virkamiesten lisätulojen hankintaan. Laittomat hakkuut tapahtuvat usein paikallisviranomaisten hyväksynnällä. Huonojen tieyhteyksien päässä olevia metsiä on mahdotonta valvoa eikä resursseja siihen ole. Toisaalta teiden rakentaminen kiihdyttää laittomia hakkuita.

Neljäs ongelma on ideologinen ongelma. Suomalainen metsäteollisuusajattelu ei juuri huomioi biodiversiteetin säilyttämistä. Suomalaiset metsät ovat lajistotyypiltään sangen homogeenisia verrattuna etelän metsiin. Etelän metsät sisältävät kuivista pusikkomaisista metsistä sademetsiin ja kaikkeen siltä väliltä. Lajikirjo niin eläinten kuin kasvienkin kohdalla on aivan toista kuin Suomessa. Mikäli kehitysavun metsämalli suosii monotonisia talousmetsiä, tämä merkitsee katastrofaalisia vaikutuksia alueen lajistolle. Vaikka tehokkailla eukalyptusmetsillä saadaan metsäalaa lisättyä ja metsätalous nousuun, se köyhdyttää lajistoa.

Vaikka metsähankkeiden tulokset ovat olleet ristiriitaisia ja toisinaan epäonnistuneita, usko suomalaiseen metsäosaamiseen kehitysavussa on yhä vahva. Tutkimuksen mukaan metsämalli on toiminut suhteellisen hyvin Vietnamissa ja Balkanin maissa, Afrikassa tulokset ovat olleet köyhiä. Vaikka virheistä on opittu, usko malliin ei huoju. Sen toimivuus pitäisi kuitenkin käydä entistä kriittisemmin läpi.