sunnuntai 24. maaliskuuta 2013

0,7 on vain poliittista korupuhetta

"Hallituksen tavoitteena on varmistaa kehitysyhteistyön määrärahakehitys, jonka puitteissa 0,7 prosentin määrärahataso - - voidaan saavuttaa", julistetaan hallituksen kehysriihessä. Samaan aikaan kehitysyhteistyön määrärahoja leikataan 29 miljoonaa euroa vuonna 2015. Leikkauksia jatketaan seuraavina vuosina. Viime vuonna kehitysyhteistyörahat olivat 0,55 prosenttia bruttokansantulosta. Kehysriihen leikkauspäätöksillä osuus laskee merkittävästi tulevina vuosina.

Suomi yrittää epätoivoisesti ajaa kehitysyhteistyössä kaksilla rattailla. Virallisissa lausunnoissa vakuutetaan, että 0,7:ää prosenttia tavoitellaan aktiivisesti, mutta käytännössä tavoitteeseen ei sitouduta. Ulkoministeriö muistuttaa, kuinka Suomi on sitoutunut Eurooppa-neuvoston päätökseen, jonka mukaan jäsenmaiden tulee saavuttaa kehitysrahoituksessa 0,7 prosenttia bruttokansantulosta vuoteen 2015 mennessä. Todellisuudessa tuona vuonna hallitus leikkaa määrärahoja.

Suomen kehitysavun määrärahojen kasvu on ollut hidasta koko kehitysyhteistyön historian ajan. Kun Suomi aloitti kehitysavun 1960-luvulla, tavoite oli nostaa kehitysapu 0,7:än prosenttiin bruttokansantuotteesta. Tavoite siirtyi vuosi vuodelta kauemmas, koska poliittista tahtoa sitoutua tavoitteeseen ei ollut. Raja ylittyi vahingossa ainoastaan kerran vuonna 1991, jolloin määrärahat nousivat 0,8 prosenttiin. Suomi oli syöksymässä lamaan, bruttokansantulo laski ja rästissä olleita kehitysvaroja laitettiin kerralla maksatukseen. Lamavuosina 1991-1994 määrärahoja leikattiin alle puoleen. Vuonna 1994 ne olivat enää 0,31 prosenttia. Lamavuosien jälkeen määrärahojen kehitys on junnannut paikoillaan. Suomen talouden nousu ei ole näkynyt vastaavasti kehitysyhteistyön osuuden kasvuna. Vuosikymmenten ajan politiikkaa on perusteltu samalla syyllä: juuri nyt Suomen taloudellinen tilanne ei mahdollista määrärahojen nostoa.

Hallitus toivoo päästöoikeuksien huutokaupasta pelastajaa kehitysyhteistyövaroille. Kuva Amazon-joen alkulähteiltä Ecuadorista.  (kuva: Minttu-Maaria Partanen)
 

Usein unohdetaan, että kehitysyhteistyö ei ole pelkkää köyhien auttamista vaan sillä on merkittäviä vaikutuksia kansainvälisessä politiikassa. Näkyvyydellä kehitysmaissa, suurlähetystöillä ja kehitysavulla on mahdollista nostaa maan kansainvälistä vaikutusvaltaa. Kehitysavun vähyys mainittiin muun muassa tärkeäksi syyksi sille, miksi Suomi ei saanut paikkaa YK:n turvallisuusneuvostossa. Suomi on jättäytynyt tietoisesti kehitysavun eliittijoukon ulkopuolelle. Muut Pohjoismaat ja jopa talouskuurilla oleva Britannia kuuluvat 0,7 prosentin avunatajajoukkoon. Muiden Pohjoismaiden profiili kehitysmaissa ja YK:n sisällä onkin Suomea näkyvämpi.

Suomessa on vuosikymmenten ajan hyväksytty löyhä poliittinen vakuuttelu 0,7 prosentin tavoitteesta ilman konkreettisia tuloksia. Poliittista selkärankaa olisi myöntää, millaista kehityspolitiikkaa hallitus ajaa. Hallituksen nykyinen linja ei varmista määrärahakehitystä vaan päinvastoin leikkaa sitä. Hallituksen pitäisi joko todella sitoutua määrärahojen nostoon tai lopettaa poliittiset korupuheet 0,7 prosentin tavoitteesta ja tunnustaa, että Suomen tavoite on leikata merkittävästi kehitysapua.