perjantai 22. helmikuuta 2013

Kehitysapujargon on sisäpiiriläisten salakieltä

Kuten aiemmin kirjoitin, teimme kehitysavussa käytetyistä lyhenteistä testin. Vaikka kirjoitin testin materiaalin, en jokaisella testikierroksella saanut kaikkia lyhenteitä oikein. Idea testiin lähti siitä, että vaikka olen perehtynyt laajasti kehitysyhteistyöhön, koen sen kielen erittäin hankalaksi ja byrokraattiseksi. Valtionhallintoa kritisoidaan jatkuvasti epäselvästä ja byrokraattisesta jargonista, jota tavallisen kansalaisen on yhä vaikeampi ymmärtää. Kehitysyhteistyöpolitiikka kärsii ongelmasta erityisen paljon. Kehitysyhteistyön päämäärät ja periaatteet määritellään yhä enemmän ulkomailla. EU on yksi tärkeimmin Suomen kehitysapua määrittelevistä tahoista. Kun kotimaiseen byrokratiaan lisätään englanninkielinen EU-jargon ja loppu maustetaan YK:n ja muiden suurten kansainvälisten kehitysaputoimijoiden termeillä, on kehitysyhteistyön byrokratiakeitos valmis.

CMP-yhteisörahoitusmallin toimiminen kansallisella tasolla Etiopiassa? (kuva: Minttu-Maaria Partanen)


Kehitysapua ja sen vaikutuksia on mahdotonta ymmärtää, mikäli edes siitä käytävää keskustelua ei voi ymmärtää. Kuinka moni suomalainen todella ymmärtää, mitä eroa on sektorituella, sektoribudjettituella ja budjettituella? Mitä on korirahoitus? Entä avun sitominen, ehdollistaminen, korkotukiluotto ja monenkeskinen kehitysapu? Nämä ovat kehitysyhteistyöpolitiikan kulmakiviä. Ulkoministeriö on kehitysavun tärkein kirstunvartjia Suomessa. Se rahoittaa valtaosan kaikesta kehitysyhteistyötoiminnasta. Ulkoministeriön kehitysavusta käyttämä kieli on erittäin vaikeaa ymmärtää. Vain kehitysapua sisältä tuntevat voivat ymmärtää, mitä viesteillä todella tarkoitetaan. Tämä ei lisää suomalaisten luottamusta kehitysavun toimintaan. Kehitysyhteistyöpolitiikasta keskustelemisen ei pitäisi olla mahdollista vain sisäpiiriin vihkiytyneille.

Kielikentän yksittäinen valopilkku ovat kansalaisjärjestöt. Niiden pitää vedota yksityisihmisten haluun auttaa, joten ne välttelevät byrokraattista kieltä viimeiseen saakka. Eikö ulkoministeriöllä pitäisi olla sama vastuu veronmaksajille?